Θέματα συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

Σύμφωνα με τον νόμο η/ο πρόεδρος του συμβουλίου της κάθε Δημοτικής Κοινότητας είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα συμβούλιο, εκτός και αν προκύπτουν έκτακτα θέματα. Μέχρι σήμερα στην Δημ. Κοινότητα Μάρπησσας έχει μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο 3 φορές, την 10η/9, την 16η/9 και τώρα συγκαλείται το τρίτο με ημερομηνία την 22α/9.

Να θεωρήσουμε τα δύο πρώτα συμβούλια ως απαραίτητα, το πρώτο αγιασμός. χωρίς ουσιαστικά καμία συζήτηση και το δεύτερο με θέματα συζήτησης. Το επερχόμενο τρίτο της 22ας/9 στην ουσία έχει δύο θέματα συζήτησης, ένα που προέρχεται από εκκρεμές θέμα της προηγούμενης φοράς και ένα νέο.

Τα θέματα που προκύπτουν με τον τρόπο και τον χρόνο σύγκλησης είναι δύο.

  1. Γιατί θεωρούνται τόσο σημαντικά αυτά τα δύο θέματα, ώστε να συγκαλείται συμβούλιο, που μοιάζει έκτακτο με μόνο δύο θέματα αλλά δεν έχει καμία αιτιολόγηση σαν τέτοιο, και δεύτερον δεν μας επιδόθηκαν μαζί με την πρόσκληση, όπως είναι η τυπική διαδικασία, οι αιτήσεις των πολιτών ώστε να γνωρίζουμε τι ζητούν ώστε να αποφασίσουμε έγκαιρα τι θα πρέπει να προτείνουμε.
  2. Όταν παραλάβαμε από το γραφείο της Κοινότητας την πρόσκληση μας είπαν προφορικά ότι μπορούμε να ενημερωθούμε από την πρόεδρο για τα θέματα του συμβουλίου.

Να ενημερώσουμε λοιπόν, την πρόεδρο, πρώτον, ότι εφόσον υπάρχουν επείγοντα θέματα πρέπει να αιτιολογούνται σαν τέτοια, δεύτερον ότι πρέπει να μας δίνονται τα θέματα πλήρη και τρίτον ότι η πρόεδρος δεν μπορεί να θεωρεί μυστικά τα θέματα συζήτησης ώστε να μας ενημερώνει προσωπικά. Τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου δεν είναι απόρρητα και οι σύμβουλοι δεν είναι μια παρέα που συζητά τα θέματα παρασκηνιακά.

Δεύτερον, οι συγκλήσεις του συμβουλίου, θα πρέπει να έχουν περισσότερα θέματα ώστε να μην μαζευόμαστε κάθε τρεις και λίγο να συζητάμε, σχεδόν προσωπικά για κάθε αίτηση των κατοίκων της κοινότητας μας. Το συμβούλιο οφείλει να συζητά όντως κάθε αίτημα των κατοίκων, αλλά όποτε κρίνεται ότι υπάρχει ικανός αριθμός αιτημάτων , ώστε να μην θεωρηθεί ότι εξυπηρετούμε τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και άμεσα. Ακόμα δε περισσότερο δεν μαζευόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι ώστε να δείχνουμε ότι είμαστε υπερδραστήριοι και λύνουμε άμεσα προβλήματα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όποια απόφαση και να λάβουμε σαν συμβούλιο, αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως γνωμοδότηση, και οι οριστικές αποφάσεις παίρνονται εκεί, άρα δεν είναι εφαρμοστέες άμεσα οι όποιες αποφάσεις παρθούν από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.

 

Μάρπησσα 21/9/2014

Όλγα Μαρία Τζανετάκη
Σύμβουλός της ΚΕΠΟΣΑ

top