Σπυριδούλα Καβάλλη για Τοπ. Κοιν. Αρχιλόχου

Στην συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, που έγινε την 25η/9/2014, συζητήθηκε και το θέμα της πρότασης για σύνταξη μελέτης για καθαρισμό αγροτικής οδού στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου.

Το πρακτικό το οποίο μας δόθηκε δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία συζητηθήκαν κατά την διάρκεια του συμβουλίου.

Η εισήγηση του προέδρου, και σύμφωνα με τα πρόχειρα πρακτικά δεν ήταν αυτή που καταγράφεται στο επίσημο πρακτικό, επίσης δεν υπήρχε συμφωνία ούτε στην εισήγηση που ακούστηκε, ούτε σε αυτή που καταγράφτηκε, των δύο εκπροσώπων της αντιπολίτευσης σε όλα όσα προτάθηκαν, από τον πρόεδρο. Αυτά αποδεικνύονται και από την μαγνητοφώνηση η οποία έγινε κατά την διάρκεια του συμβουλίου.

Το γεγονός αυτό δεν είναι το μόνο το οποίο δείχνει δυσκολία επικοινωνίας του προέδρου με τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, παράδειγμα είναι ότι την κοινωνία της κοινότητας μας απασχόλησε ένα σοβαρό θέμα ενώ προέκυψε και πρόβλημα στην λειτουργία του γραφείου της κοινότητας, θέματα για τα οποία ζητήσαμε και έκτακτο συμβούλιο εγγράφως, αλλά η έκκληση μας αγνοήθηκε μέχρι σήμερα.

Παρ’ όλο ότι σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να γίνονται συμβούλια τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.1 του Ν.3852/2010, τον μήνα Οκτώβριο δεν έχει γίνει κανένα συμβούλιο παρ’ ότι ζητήθηκε.

Επειδή οι ενέργειες του προέδρου αντιβαίνουν των άρθρων 87 παρ.3 και του 83 παρ.2, διαμαρτύρομαι και ζητώ τουλάχιστον από εδώ και πέρα να συμμορφωθεί ο πρόεδρος με τα γραφόμενα στον νόμο και να μην αλλοιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο συμβούλιο.

Πάρος 30/10/2014

Σπυριδούλα Καβάλλη

Σύμβουλος της ΚΕΠΟΣΑ

top