Ώρα σύγκλησης Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων

Θέμα: Ώρα σύγκλησης Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων

Μετά από την δημοσίευση των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μάρπησσας, Αρχιλόχου αλλά και της Νάουσας όπου η ώρα συνεδρίασης ποικίλει από τις 12:00πμ. έως τις 13:00πμ., αντί την μέχρι τώρα ώρα συνεδριάσεων η οποία ήταν συνήθως απογευματινές ώρες, καλούμε τον Δήμο να δώσει εξηγήσεις.

Δεν είναι κατανοητό γιατί αλλάζει η ώρα συνεδριάσεων χωρίς, προηγούμενα να γίνει συνεννόηση και να δοθεί κάποια εξήγηση στους συμβούλους της εκάστοτε κοινότητας.

Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται, ότι οι σύμβουλοι που μετέχουν στα συμβούλια είναι το λιγότερο άεργοι, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για την αλλαγή της ώρας. Οι περισσότεροι σύμβουλοι έχουν κάποια ενασχόληση είτε μισθωτής εργασίας, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν γίνεται να παρατάνε τις εργασίες τους, τέσσερεις, τουλάχιστον, άνθρωποι ανά κοινότητα ώστε να βολεύεται κάποια άγνωστη σε εμάς κατάσταση.

Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων είναι δημόσιες και δεν αφορούν μόνο τους συμβούλους, αλλά πολύ περισσότερο τους κατοίκους των κοινοτήτων. Ο ορισμός της νέας ώρας αποκλείει τους κατοίκους από την παρακολούθηση των συζητήσεων των θεμάτων που αποφασίζονται και που τους αφορούν άμεσα. Το νέο οράριο ούτε τις πιο προκομμένες νοικοκυρές βολεύει.

Απαιτούμε λοιπόν να δοθεί μια λογική εξήγηση για την αλλαγή της ώρας και να καταργηθεί η αλλαγή αυτή, μετά από την απαιτούμενη συζήτηση, στα συμβούλια και στο Δήμο.

Πάρος 25/11/2014

Οι σύμβουλοι της ΚΕΠΟΣΑ

Κώστας Θεοφίλης– Δημ. Κοινότητα Νάουσας
Σπυριδούλα Καβάλλη –Δημ. Κοινότητα Αρχίλοχου
Μένεγος Μαύρης– Δημ. Κοινότητα Παροικίας
Ματθαίος Σκανδάλης– Δημ. Κοινότητα Αγκαιριάς
Όλγα-Μαρία Τζανετάκη – Δημ. Κοινότητα Μάρπησσας


Οι ανακοινώσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων για τις προσκλήσεις σε συνεδρίαση των συμβουλίων.

 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010
παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17.11.2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΜΑΡΠΗΣΣΑ

 Μάρπησσα 17-11-2014
Αριθ. Πρωτ.: ΥΣ 135

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 13.00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε τακτική συνεδρίαση, στις 20.11.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΟΥΣΑ

Παρακαλούμε την Πέμπτη 27-11-2014 ώρα 12.00 να προσέλθετε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

top