Αίτηση της ΚΕΠ-ΟΣΑ για μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο για ΔΕΥΑΠ

Πάρος, 03/10/2014

Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Κοιν : Δήμαρχο Πάρου

Μετά την Επιστολή του Σωματείου των Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, και την επίσκεψη του Δημάρχου στα Γραφεία της Επιχείρησης, πιστεύουμε ότι για μια ακόμη φορά, τα θέματα της ΔΕΥΑΠ αντιμέτωπίζονται με προχειρότητα, χωρίς σχέδιο και προοπτική.

Για τους λόγους αυτούς η Κίνηση Ενεργών Πολιτών – Οικολογία, Συμμετοχή, Αλληλεγγύη (ΚΕΠΟΣΑ) ζητά :

1/. Να προγραμματιστεί ΑΜΕΣΑ η σύγκλιση Εκτακτου Μονοθεματικού Δημοτικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στη ΔΕΥΑΠ και τη Δημοτική Πολιτική στο ζήτημα του Νερού.

2/. Στο μεσοδιάστημα και, μέχρι το Θεματικό Συμβούλιο, στη πρώτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί το θέμα των μετακινήσεων προσωπικού από τη ΔΕΥΑΠ στο Δήμο, που ζήτησε ο Δήμαρχος, είτε σαν Τακτικό Θέμα είτε σαν Θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος και της τεράστιας σημασίας και των επιπτώσεων που αυτές οι αιτούμενες μετακινήσεις, θα έχουν στη λειτουργία και τη ύπαρξη ακόμη της ΔΕΥΑΠ.

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

Νίκος Σαρρής

Αλέξης Γκόκας

top