Εικονική πραγματικότητα σε αντιδιαστολή με την πραγματικότητα.

Πέρα από την ιλουστρασιόν εικονική πραγματικότητα των έργων που είναι στα προεκλογικά φυλλάδια και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, υπάρχει και η πραγματικότητα των έργων που έγιναν και δεν πρόκειται να λειτουργήσουν.

Ένα τέτοιο έργο που εκτέλεσε ο Δήμος και η ΔΕΥΑΠ είναι η αφαλάτωση της Παροικίας που σκουριάζει εδώ και χρόνια στον Παρασπόρο: Διαμορφώσεις γηπέδων, μηχανήματα, δίκτυα νερού, γεωτρήσεις, μισθώσεις οικοπέδων, δεξαμενές, έργα εκατομμυρίων σε αδράνεια επειδή δεν είχε γίνει πρόβλεψη ότι στο σημείο της αφαλάτωσης πρέπει να υπάρχει ρεύμα μέσης τάσης. Ακόμα όμως κι αν πραγματοποιηθούν οι μεγάλες δαπάνες για την μεταφορά του δικτύου μέσης τάσης στο σημείο των εγκαταστάσεων το ανά κυβικό νερού κόστος λειτουργίας θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από την τιμή πώλησης του νερού.

Αυτή η σπατάλη πόρων θα μπορούσε να έχει κάποια ελαφρυντικά αν δεν συνδέονταν με την πολιτική απόφαση από μέρους της δημοτικής πλειοψηφίας για απαξίωση και περιθωριοποίηση του υπηρεσιακού μηχανισμού της ΔΕΥΑΠ, την για πολλά χρόνια λειτουργία της χωρίς γενικό διευθυντή, και την έλλειψη σχεδιασμού. Ακόμα και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί αφενός ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης με ορισμό διευθυντών και προϊσταμένων κατά τομέα και αφετέρου η προσαρμογή της στα επιβαλλόμενα από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία πρότυπα λειτουργίας.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η αδυναμία ένταξής της σε προγράμματα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με μεγάλο ποσοστό επιδότησης και σε λίγο και ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας της ως δημοτικής επιχείρησης. Και μόνο η ακραίας μορφής και μακροχρόνια αντιπαράθεση, της Διοίκησης με το δικαιολογημένα εξοργισμένο προσωπικό αρκεί για να δυναμιτίσει το μέλλον της. ΔΕΥΑΠ, ΚΔΕΠΑΠ, Τουριστική επιτροπή αντί για αναπτυξιακά εργαλεία έγιναν εργαλεία στήριξης του πελατειακού συστήματος διοικούμενα από ακατάλληλα άτομα που ενδιαφέρονται μόνο για τις δημόσιες σχέσεις τους.

Αυτά όπως και το Λιμενικό Ταμείο με παραγκωνισμένο ή ανύπαρκτο στελεχιακό δυναμικό δεν αξιοποίησαν με αποτελεσματικότητα τους πόρους τους και δεν έλυσαν προβλήματα. Σήμερα είναι επιβεβλημένη η αναδιοργάνωσή τους από μια δημοτική πλειοψηφία που θα λειτουργεί με κριτήριο την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας.

Σχόλια

top