Προτάσεις ομάδας εργασίας αλληλεγγύης και πρόνοιας.

Αλληλεγγύη & κοινωνική πρόνοια Το παρακάτω κείμενο περιέχει τις πρώτες προτάσεις της ομάδας εργασίας για την αλληλεγγύη και την κοινωνική πρόνοια που θα εισηγηθούν στην διαβούλευση για τις προγραμματικές...

top