Προσφυγή στο ΣτΕ από το Δήμο Πάρου για τις νέες ανεμογεννήτριες – Κάλλιο αργά παρά Ποτέ!

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα προσφύγει ο Δήμος Πάρου σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος Πάρου κ. Βλαχογιάννης, για το ζήτημα της υπό εγκατάστασης των νέων ανεμογεννητριών.

Πηγή: παριανός τύπος

Σχόλια

top