Για τον Πολιτισμό

Πολιτισμός

Ο πολιτισμός ενός τόπου είναι στενά συνδεδεμένος με την κοινωνική πραγματικότητα, το φυσικό, το αστικό, το οικονομικό περιβάλλον. Η Πάρος, που είναι ένα δημιουργικό περιβάλλον τέχνης για περίπου 5.000 χρόνια, θα μπορούσε δυνητικά να είναι ένα παγκόσμιο κέντρο τέχνης. Οι κάτοικοι ενός τόπου πρέπει να γνωρίζουν, να προστατεύουν και να αναδεικνύουν το πολιτιστικό παρελθόν τους, αλλά και να δημιουργούν το πολιτιστικό παρόν τους. Στη βάση μιας οργανωμένης πολιτιστικής κίνησης ορίζεται ο παριανός κάτοικος και οι καλλιτεχνικές του τάσεις και δράσεις, έχοντας ως κεντρικό άξονα το ότι ο πολιτισμός θα παράγεται στο νησί σε συνεργασία με κάθε φορέα και άτομο που μπορεί να συμβάλει και να ενισχύσει αυτήν την διαδικασία σε ένα  πλουραλιστικό πλαίσιο που θα εμπεριέχει κάθε μορφή τέχνης.

Στόχοι

 • Η διαφύλαξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς (ιστορία, μνημεία, τοποθεσίες, πολιτισμικά προϊόντα, θεσμοί και εκδηλώσεις).
 • Στήριξη και μεγαλύτερη ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και των φορέων της.
 • Επαφή των κατοίκων  (κυρίως των παιδιών και των εφήβων) και των επισκεπτών με το πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού μας.
 • Κινητοποίηση των κατοίκων για ενεργή συμμετοχή  στις πολιτιστικές δράσεις.

Για την εκπλήρωση των στόχων θα προβούμε σε δραστηριότητες όπως:

 • Ανασυγκρότηση της ΚΔΕΠΑΠ, στην οποία θα συμμετέχουν και θα διαμορφώνουν τα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού εκπρόσωποι των συλλόγων και πολιτιστικοί παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην Πάρο.
 • Την καταγραφή όλων των φορέων και την δημιουργία αρχείου κάθε Ιδρύματος, Συλλόγου κτλ, ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ιστορικό αρχείο του πολιτισμού του νησιού μας.
 • Αξιοποίηση των υλικοτεχνικών δομών του Δήμου των εκθεσιακών χώρων τέχνης, δημοτικών και ιδιωτικών καθώς και της ακίνητης περιουσίας του.
 • Την επιδίωξη  συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά) προστασίας και αποκατάστασης του πολιτισμικού περιβάλλοντος.
 • Τη συνεργασία και συμμετοχή με άλλους φορείς (Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, Υπουργεία, πολιτιστικά κέντρα, κ.α.) σε μελέτες, έρευνες και προγράμματα με τους παραπάνω σκοπούς.
 • Τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
 • Την ενημέρωση καθώς και την εκπαίδευση–επιμόρφωση των κατοίκων σε θέματα πολιτισμού.
 • Την παραγωγή υλικού σχετικού με όλα τα παραπάνω (έκδοση εντύπων, προβολή στο διαδίκτυο, CD ROM,κα).

Οι προτάσεις μας

Εξειδικεύοντας τους στόχους, καταθέτουμε προτάσεις που θα υλοποιηθούν πάντα με την εθελοντική συμμετοχή και προσφορά των ενεργών πολιτών.

Πολιτισμός ως δράση

 • Ετήσιος προγραμματισμός, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, με σκοπό τον συντονισμό και την ενημέρωση της Παριανής κοινωνίας για τις πολιτιστικές δράσεις στο νησί χωρισμένες σε τομείς χορού, εικαστικών, μουσικής και θεάτρου.
 • Ανασυγκρότησή των καλλιτεχνικών εργαστηριών. Στελέχωσή τους από εθελοντές, αφού στο νησί υπάρχουν πολλοί που εργάζονται στην τέχνη εθελοντικά αλλά μη οργανωμένα. Αποκέντρωση, δημιουργώντας εργαστήρια σε κάθε γωνιά της Πάρου.
 • Ανασυγκρότηση του χορευτικού συγκροτήματος του Δήμου.
 • Ανασυγκρότηση της φιλαρμονικής ορχήστρας.
 • Μαθήματα μουσικής από δεξιοτέχνες παραδοσιακής μουσικής στη Δημοτική Σχολή του Δήμου.
 • Στήριξη δραστηριοτήτων συλλόγων, παραχώρηση δημοτικών κτιρίων σε συλλόγους προκειμένου να πραγματοποιούν τις δράσεις τους.
 • Συνεργασία με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών και την Ένωση Γονέων του νησιού για τη συμμετοχή τους σε Πολιτιστικά προγράμματα (project).
 • Ανάδειξη και δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το αρχαίο παριανό μάρμαρο.
 • Ετήσιος προγραμματισμός σεμιναρίων και ημερίδων, διαμορφωμένος από τις ανάγκες των συλλόγων του νησιού. Διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, ξεναγήσεων, εκδρομών, κύκλων μαθημάτων, δημοσίων συγκεντρώσεων και εκθέσεων που στόχο έχουν την προώθηση των στόχων.
 • Απολογισμός στο τέλος κάθε σχολικού έτους και αναδιαμόρφωση του προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς. 

Πολιτισμός ως θέαμα

 • Τακτικές συναντήσεις και μηνιαίος προγραμματισμός εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων, ακόμη και κατά την περίοδο του χειμώνα. Μέσα από την ΚΔΕΠΑΠ οι σύλλογοι θα μπορούν να επικοινωνούν και να στηρίζονται μεταξύ τους σε όλα τα επίπεδα, απομακρύνοντας τοπικιστικούς διαχωρισμούς.
 • Συνέχιση της στήριξης των Κινηματογραφικών ομάδων του νησιού.
 • Δημιουργία ομάδα εθελοντών από την μαθητική νεολαία του νησιού, που θα υποστηρίζει τις δράσεις στο νησί, σχετικά με τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.
 • Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης σε χώρο που σήμερα δεν χρησιμοποιείται επαρκώς.

Πολιτισμός η ταυτότητά μας ως τουριστικό προϊόν

 • Άνοιγμα σε Παριανούς καλλιτέχνες και κατάθεση προτάσεων για εκδηλώσεις και εκθέσεις.
 • Εκδηλώσεις και δράσεις στους παραδοσιακούς οικισμούς με σκοπό την προβολή τους και την αναβάθμισή τους. Όπως: σύντομες συναυλίες από μικρά σύνολα, σε μικρές πλατείες και χώρους μέσα στους οικισμούς αλλά και σε πολυσύχναστους χώρους έξω από αυτούς, εκθέσεις εικαστικών καλοκαίρι σε μικρές πλατείες μέσα στους οικισμούς,  αλλά και σε πολυσύχναστους χώρους έξω από αυτούς κα.
 • Δημιουργία φεστιβάλ τεχνών, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους.
 • Ενίσχυση και προβολή των παραδοσιακών πανηγυριών.
 • Ενημέρωση των επαγγελματιών εστίασης και των ξενοδόχων για την προώθηση της παραδοσιακής Παριανής κουζίνας, για να συμπεριλάβουν στα μενού και τα πρωινά τους ντόπια παραδοσιακά προϊόντα και πιάτα.
 • Οργανωμένες ξεναγήσεις  σε ελαιουργεία, ρακιδιά, τυροκομεία, μελισσοκομικές μονάδες αλλά και σε σπίτια που παρασκευάζουν με παραδοσιακό τρόπο βασικά είδη διατροφής.
 • Φεστιβάλ παραδοσιακής κουζίνας το καλοκαίρι, με ταυτόχρονη παρουσίαση των ντόπιων προϊόντων του νησιού μας.
 • Υποστήριξη και εκμετάλλευση προγραμμάτων διεθνών καλλιτεχνικών σπουδών και “artists in residence” (διαμονή με χώρο εργασίας/δημιουργίας) που εκμεταλλεύονται τις υποδομές διαμονής εκτός σεζόν.
 • Δημιουργία εισοδήματος από τους συλλόγους με την προσφορά σε στοχευμένους επισκέπτες καλλιτεχνικών δρώμενων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων ως τουριστικό προϊόν.

Ως σήμερα,  η ΚΔΕΠΑΠ περιορίστηκε σε παγιωμένες εκδηλώσεις και κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Η μη πραγματοποίηση μακροχρόνιου προγραμματισμού, που προϋποθέτει μελέτη και σχεδιασμό καθώς και απολογισμό (όχι περιοριστικά οικονομικό), δεν επέτρεψε στις προηγούμενες αρχές να φέρουν μία νέα πνοή στα πολιτιστικά πεπραγμένα του νησιού. Τέλος, η ίδια μέχρι σήμερα δημιούργησε αλλά και κατήργησε το Χορευτικό Συγκρότημα του Δήμου, τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, τη φιλαρμονική και δεν ασχολήθηκε με την μαθητική κοινότητα του νησιού.

Σχόλια

top