ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θέλοντας να μιλήσουμε για το περιβάλλον, πρέπει να μιλήσουμε για τους φυσικούς πόρους του νησιού, για την βιοποικιλότητα του, για τα ύδατα, την ρύπανση τους, τον έλεγχό τους και την πιθανή εξάντληση τους, την καλλιεργήσιμη γη,  τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται και μπορούν να παραχθούν και να τυποποιηθούν στο νησί, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αναγκαιότητα  και την χωροθέτηση τους. Να μιλήσουμε για το ποιά κατεύθυνση ανάπτυξης πρέπει ή θέλουμε να έχει το νησί, τι μας έχει επιβληθεί από το ΓΠΣ του Δήμου Πάρου (ΦΕΚ 148/12) και ποιά μπορεί να είναι η συμβολή του Δήμου στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της αυτάρκειας του νησιού για τους κατοίκους του.

Μπορούμε να χωρίσουμε το περιβάλλον στους παρακάτω τομείς:

1.Φυσικό περιβάλλον.

1α. Τμήματα  που περιλαμβάνουν τις δασικές  περιοχές,  τις προστατευόμενες περιοχές με διάφορες υπο-ομάδες

( Natura, παράκτιοι υδροβιότοποι, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι)

1β.Γεωργικό περιβάλλον και προστασία της παράκτιας αλιείας

1γ. Τουρισμός- οικιστικό

1δ.  Εμπόριο, παραγωγικές μονάδες, μεταφορές.

2. Διαχείρηση υδάτων.

3. Διαχείρηση απορριμάτων.

4. Κυκλοφορία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Λιμάνι

   επιβατηγό και εμπορικό και όλα τα μικρότερα.

5. Πολιτική προστασία.

Το νησί από τον Μάιο του 2012 έχει ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σχέδιο που περιλαμβάνει στο άρθρο 3 την οργάνωση των χρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, όπου στις διάφορες παραγράφους του χωρίζει σε διάφορες περιοχές προστασίας, όπως: ζώνες Natura, παράκτιους υδροβιότοπους, καταφύγια άγριας ζωής, δασικές και αναδασωτέες περιοχές, προστασίας της φύσης, διαδρομές περιήγησης, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, θαλάσσια λιβάδια, αρχαιολογικούς χώρους και προστασία γεωργικής γης.

Στις περιοχές τις οποίες περιγράφει το ΓΠΣ υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί, βασικά στην δόμηση αλλά και άλλων χρήσεων αγροτικών, γεωργικών και άλλων εγκαταστάσεων.

Η προσεκτική ανάγνωση του ΓΠΣ μας κάνει φανερό ότι ο σχεδιασμός δεν βασίζεται στην ανάπτυξη αλλά σε ένα μακρύ κατάλογο απαγορεύσεων αλλά και επιτρεπόμενων κρυμμένων χρήσεων.

Το νησί έκτος από τουριστικός προορισμός ήταν και είναι ακόμη μια παραγωγική γεωργική περιοχή, με μικρή παραγωγή. Η μετατροπή του σε τουριστικό προορισμό, πίεσε την εγκατάλειψη, μεγάλου μέρους της γεωργικής γης και μετατροπής της σε οικιστική η οποία αναπτύχθηκε χωρίς κεντρική σχεδίαση, όπως σε όλη την χώρα. Η επιχειρούμενη σχεδίαση μέσα από το ΓΠΣ δεν ενισχύει τον τομέα της γεωργίας και την παραγωγή τοπικών προϊόντων. ‘Ένα παράδειγμα είναι ότι επιτρέπονται μικρά οινοποιεία στην περιοχή Ειδικής προστασίας-Προστασία της φύσης (πάνω από την ισοϋψή των 300μ έως τις κορυφές), δηλαδή στα ορεινά που παλιότερα ήταν φυτεμένα με αμπέλια, αλλά εκτός από αυτές τις χρήσεις επιτρέπονται και εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας  και αγροτουριστικές μικρές εγκαταστάσεις.

Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον δευτερογενή τομέα τον οποίο προσπαθεί να μαζέψει σε χωροθετημένες περιοχές εκτός από κάποιες ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που δύσκολα μεταφέρονται, αφού δεν υπήρχε προηγούμενα σχεδιασμός.

Η πρόταση μας είναι η ανάδειξη του χαρακτήρα του νησιού μέσα από την προβολή των παραδοσιακών οικισμών, των διαδρομών μέσω των μονοπατιών στο νησί, αλλά και της ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων που υπάρχουν στο νησί.

Διαχείρηση Υδάτων   

Στην διαχείριση των υδάτων αφιερώνει 18 γραμμές σε οκτώ σημεία, όπου μεταξύ αυτών επιτρέπει και την διάνοιξη γεωτρήσεων, χωρίς να αναφέρει από ποιόν θα ελέγχεται η διάνοιξη και η χρήση του νερού. Σήμερα η ανεξέλεγκτη διάνοιξη γεωτρήσεων είναι μια πραγματικότητα που, απ’ότι φαίνεται, δεν υπάρχει καμία βούληση να σταματήσει,καθώς προστατεύεται από παράγοντες της σημερινής δημοτικής πλειοψηφίας.

Τα υπόλοιπα είναι περίπου ευχές, έργα εμπλουτισμού υπογείων υδάτων, βελτίωση δικτύου, αξιοποίηση νερών Δρυού, κεντρική διαχείριση νερού, κατασκευή υδραγωγείου(!!).

Η καταγραφή των υδάτινων πόρων του νησιού είναι μια υποχρέωση του Δήμου όπως και η σωστή αξιοποίηση και διαχείριση τους κάνοντας τις παραπάνω ευχές πραγματικότητα, μέσα από ένα πρόγραμμα σχεδιασμένης αξιοποίησης όλων των πηγών ύδατος στο νησί, αλλά και την σχεδίαση περαιτέρω εμπλουτισμού των υπογείων υδάτων μέσω φραγμάτων στα ρέματα.

Ο Δήμος πρέπει ακόμη να εξασφαλίσει για τους κατοίκους του νησιού το δημόσιο κοινωνικό αγαθό του νερού και να αποκλείσει κάθε πιθανότητα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΠ.

 Θα πρέπει ακόμα να ολοκληρωθούν οι μελέτες για την αποχέτευση των οικισμών που ακόμη δεν έχουν, χωρίς την εφαρμογή τεράστιων έργων μεταφοράς των λυμάτων σε υπάρχουσες εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που είναι χρονοβόρα και με την έλλειψη χρηματοδοτήσεων γίνονται ανέφικτα.

Ακόμη θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η κατασκευή μικρών βιολογικών βόθρων, στις εκτός σχεδίου κατασκευές, ώστε να μην μολύνονται τα υπόγεια ύδατα αλλά και να επαναχρησιμοποιείται, μετά τον καθαρισμό του, το νερό, για πότισμα. 

Διαχείριση Απορριμμάτων.

Στην διαχείριση των απορριμμάτων κατά το ΓΠΣ είναι  όλα λυμένα, αφού έχουμε ΧΥΤΑ,  αφού αποκαθιστούμε τους ΧΑΔΑ και αφού μας μένουν 3 χρόνια μέχρι το 2017 να έχουμε φτάσει (πως?) την ανακύκλωση στο 30% των απορριμμάτων.

Δεν αναφέρεται όμως καθόλου ότι ο χώρος απόθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών έχει καθοριστεί,κάποια μέτρα μπροστά από ένα φράγμα ανάσχεσης υδάτων, φτιαγμένο  με χρήματα της ΕΕ, στο ρέμα του Κλεάνθη, και ότι τον περασμένο χρόνο τα «βουνά» των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων «μεγάλωναν» και «ίπταντο» στην γύρω περιοχή. Πέρυσι δε τα κάψαμε κιόλας για να μην επιβαρυνθούμε βέβαια και με τη μεταφορά τους. Δεν αναφέρεται πουθενά στις δυνατότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, που είχε προταθεί παλιότερα, από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο του νησιού, αλλά και άλλης οργάνωσης της ανακύκλωσης στο νησί, όπως κάνουν στην Μύκονο, αλλά και την επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού από το 30% των ανακυκλώσιμων υλικών και της ανάλογης μείωσης των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ, την περαιτέρω διαλογή υλικών, για κομποστοποίηση και διάθεση του υλικού για τον εμπλουτισμού των καλλιεργήσιμων εδαφών.

Βέβαια κανένας δεν συζητάει ότι ξοδεύτηκαν εκατομμύρια για την κατασκευή του ΧΥΤΑ, που είναι ξεπερασμένη πια μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων που έχει ημερομηνία Λήξης. Εγκαταλείφθηκε έτσι άδοξα, η μελέτη και η προεργασία του τότε Αναπτυξιακού Συνδέσμου που προέβλεπε την Δημιουργία Εργοστασίου Επεξεργασίας, που θα παρήγαγε, με τη μέθοδο της διαλογής και της Κομποστοποίησης, ηλεκτρικό ρεύμα, λιπάσματα, αδρανή οδοποιίας, και θερμότητα προς εκμετάλλευση. Ένα έργο που θάφτηκε από τους Κρατικούς Παράγοντες, μιας και δεν εντάσσονταν στο σχεδιασμό τους και της διαπλοκής τους με τα εργολαβικά και άλλα συμφέροντα.

Δρόμοι, κυκλοφορία,ΜΜΜ.

Στο ΓΠΣ, γενικώς απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων, εκτός από περιοχές δασικές για πυροπροστασία δημόσιων,δημοτικών και κοινόχρηστων έργων. Αλλά και του γνωστού «γεφυριού της ‘Αρτας», ο δεύτερος περιφερειακός της Παροίκιας, που έχει προταθεί να είναι από τις Κουκουμαυλές μέχρι το Καλάμι, προφανώς με προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμου, αλλά  και κάθετων αξόνων, με μια αναλυτική κυκλοφοριακή μελέτη που «θα» γίνει……

Ακόμη προτείνονται παρακαμπτήριες οδοί σε όλους σχεδόν τους οικισμούς που και αυτές θα γίνουν κάποτε. Βέβαια η χρησιμότητα των παρακαμπτήριων των Οικισμών ακόμη ψάχνεται γιατί κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις πραγματικές ανάγκες των Κατοίκων.

Στο νησί, παρατηρούνται ειδικότερα την τουριστική περίοδο, προβλήματα κυκλοφορίας, που έχουν κατά καιρούς γίνει προσπάθειες να λυθούν είτε  με εξειδικευμένες μελέτες είτε από τον ίδιο τον δήμο, που όμως δεν έχουν λύσει το πρόβλημα, δεν έχει τολμηθεί να εφαρμοστεί  η κατασκευή πεζοδρόμιου της περιφερειακής οδού που θα έλυνε το μεγαλύτερο πρόβλημα  της ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών, η αστυνόμευση της στάθμευσης, η κυκλοφορία δεύτερου δημοτικού λεωφορείου, που θα μείωνε την κυκλοφορία στον περιφερειακό, αφού η πυκνότητα των δρομολογίων, θα ωθούσε τους οδηγούς στους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. Ακόμη  η αξιοποίηση των ηλεκτρικών  οχημάτων από την δωρεά του 2004, για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων κατοίκων του παλιού οικισμού της Παροικιάς. Η συνεννόηση με το ΚΤΕΛ Πάρου για την επωφελέστερη για τους κατοίκους οργάνωση των δρομολογίων από και προς τα χωριά του νησιού. (Να μην θυμηθούμε το επιδοτούμενο δρομολόγιο για την εξυπηρέτηση των επιβατών των βραδινών δρομολογίων, τελείωσε πολύ σύντομα) .

 ΛΙΜΑΝΙ  Επιβατηγό και Εμπορικό

Μια περιγραφή ταιριάζει μόνο, μετά από οκτώ χρόνια λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου στο νησί ΜΗΔΕΝ.( όλα τριγύρω αλλάζουνε κι’ όλα τα ίδια μένουν). Στο κεντρικό λιμάνι του νησιού έχουν γίνει έργα βιτρίνας , παραγκούλες εξυπηρέτησης τουριστών που ξηλώθηκαν ευτυχώς, και αναμένονται ο επιβατηγός σταθμός και το εμπορικό λιμάνι, σε θέση άγνωστη .

 ΑΛΙΕΙΑ

Υπάρχουν προβλήματα στην παράκτια αλιεία από την υπεραλίευση από τις μηχανότρατες, πρόσφατα έγινε διαμαρτυρία των αλιέων σε όλη την Ελλάδα αλλά πιο αρμόδιοι είναι οι ίδιοι οι ψαράδες στο συγκεκριμένο  θέμα.

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά, θα πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε τι έχουμε κάνει για την προστασία του πληθυσμού  στο νησί. Η εμπειρία από τις πλημμύρες , μας έδειξε ότι η κεντρική εξουσία ήρθε «επιτόπου» και ασφάλτωσε δρόμους που δεν είχαν σοβαρά προβλήματα, και άλλους χωρίς να διορθώσει τα προβλήματα απώλειας καλλιεργήσιμου εδάφους μη αποκαθιστώντας τους αναλληματικούς τοίχους, που είναι οι μόνοι που επιτρέπεται να γίνονται. Η εμπειρία του ναυαγίου του Σαμίνα, μας θύμισε ότι τίποτα απολύτως δεν έχει αλλάξει, εφ όσον το Λιμεναρχείο σήμερα ζητά, με ανακοίνωση του στις εφημερίδες, εθελοντές για τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Δήμος πρέπει να οργανωθεί και να εκπαιδεύσει τους πολίτες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, για την αποφυγή απώλειας ανθρώπινων ζωών και την μείωση όσο το δυνατόν των ζημιών. Αυτό απαιτεί φυσικά, και πρώτιστα, την εξασφάλιση από την κεντρική κυβέρνηση των απαραίτητων πόρων και υλικού.

Σχόλια

top