Προεργασία για την ομάδα τουρισμού

Του Νικόλας Στεφάνου

Το κείμενο του Μένιου μπορεί να είναι ένα πρώτο σχέδιο που περιγραφεί το γενικό πλαίσιο στο οποίο κυμαίνεται η τουριστική επιχειρηματικότητα στην Πάρου.

Θα μπορούσαμε να το κωδικοποιήσουμε ως ακολουθεί:

 • ο τουρισμός βασίζεται στην φυσική και πολιτισμική μας κληρονομιά, που αποτελεί αυτό που ονομάζουμε τον «ιδιαίτερο χαρακτήρα» του νησιού
 • το τρέχον μοντέλο επιχειρηματικότητας είναι αυτό των διάσπαρτων μικρών επιχειρήσεων, όπου δραστηριοποιείται επί το πλείστον η τοπική κοινωνία
 • το μοντέλο  των μεγάλων συγκροτημάτων “all inclusive” αποφέρει κέρδη μόνο σε λίγους, και ελάχιστα στην ντόπια κοινωνία- δεν αναπτύχτηκε στην Πάρο για αντικειμενικούς λόγους
 • δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνος για αλλαγή του μοντέλου στο άμεσο μέλλον, αλλά με την κατάρρευση του κράτος πρέπει να περιμένουμε την είσδυση εκποιήσεων/ιδιωτικοποιήσεων και ΣΔΙΤ
 •  η τοπική κοινωνία πρέπει να είναι ενήμερη για τις επιπτώσεις κάθε επενδυτικού σχεδίου και να είναι αρμόδια, εν γνώσει, για το είδος τουρισμού και ανάπτυξη που θέλει
 • ιδιαίτερα, η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει αίσθηση στο ότι κάθε επέμβαση/αλλαγή στον τουριστικό χώρο, επηρεάζει την «τουριστική ταυτότητα» του νησιού και το τουριστικό προϊών του, και αντίθετα, κάθε αλλαγή στο τουριστικό προϊών της Πάρου επηρεάζει το παραγωγικό πλαίσιο
 • το ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίων η Πάρος μπορεί να έχει ποιο προνομιούχα θέση στον παγκόσμιο χάρτη των τουριστικών προορισμών

Βάση αυτού, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τις ακόλουθες προτεινόμενες ενότητες:

 • Χάρτης των παγκόσμιων εξειδικευμένων τουριστικών αγορών και ιδιαίτερα αυτών των λεγόμενων βιώσιμων τουριστικών προϊόντων (που λέγονται επίσης «υπεύθυνος τουρισμός» και «ηθικός τουρισμός»
 • Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάρου που μπορούν να προφέρουν προστιθέμενη αξία στα τουριστικά προϊόντα της
 • Προτάσεις για παραγωγική ανασυγκρότηση όλων των τομέων της οικονομίας και για την διασύνδεση μεταξύ τους που θα επιφέρει συνεπαγόμενα πολλαπλασιαστικά οφέλη.
 • Προτάσεις για μάρκετινγκ βιώσιμων τουριστικών προϊόντων

Σχόλια

top