Επιστολή σωματείου εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Πάρου

Με αφορμή τη δημοσκόπηση μέσω τηλεφώνου που διενεργήθηκε στην Πάρο από την εταιρεία Pulse RC , το διάστημα από 20-09-2014 έως 26-09-2014 και αφορούσε τη διαχείριση του νερού στο νησί μας , με κύριο ερώτημα αν είναι καλύτερα να γίνεται η διαχείριση του νερού του νησιού σας   από τον Δήμο και την  ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ή από την ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. , αλλά και δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο των τελευταίων ημερών που αναφέρουν ότι ανάλογη δημοσκόπηση έγινε και σε άλλα νησιά (Νάξος , Λευκάδα κ.α.) και λαμβάνοντας υπόψη :

Α) Την επαναφορά στο προσκήνιο της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. από τον κ. Υπουργό Υποδομών σε  πρόσφατη αναφορά του και τον ρόλο της στη διαχείριση των υδάτων στα νησιά .(εφημ. ΕΘΝΟΣ)

Β) Την διακήρυξη των «60 Δημάρχων» , μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Πάρου , με την οποία
αναγορεύουν σε κύριο μοχλό ανάπτυξης τον ιδιωτικό τομέα και επί λέξη αναφέρουν « θέτουμε ως προτεραιότητες :  ….. παροχή δυνατότητας εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών .…… είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε δράσεις για την προώθηση της χρήσης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων  όπως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) , συμβάσεις , παραχωρήσεις …..»

Γ) Την πρόθεση του Δημάρχου Πάρου να ζητήσει από τη ΔΕΥΑΠ τη μετακίνηση υπαλλήλων προκειμένου να στελεχώσει κενές θέσεις στο Δήμο Πάρου (ν. 4257/2014) ,αποδομώντας έτσι  τη Δημοτική  Επιχείρηση η οποία ήδη είναι σοβαρά υποστελεχωμένη  και μετά δυσκολίας  φέρουμε σε πέρας το κοινωφελές έργο της

Δ) Την ισχύουσα νομοθεσία που καθιστά τις ΔΕΥΑ λιγότερο ευέλικτες εφαρμόζοντας πλέον τη Δημόσια Λογιστική , δυσκολεύοντας έτσι την αμεσότητα ενεργειών σε επείγουσες περιπτώσεις  , γεγονός που θα οδηγήσει σε απαξίωση του έργου μας και θα καταστήσει κενό γράμμα την αναγκαιότητα ύπαρξης μας.

Ερχόμαστε με την επιστολή μας να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για το μέλλον της ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ αλλά και για το μέλλον της διαχείρισης των υδάτων και των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στο νησί μας.
Ερχόμαστε να εκφράσουμε τους φόβους μας για τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης των νερών της Πάρου.

Η ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΔΑΠ της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., είναι γεγονός από το 2011. Ιδρύθηκε με σκοπό να αναλάβει την ύδρευση νησιών. Σύμφωνα με το καταστατικό της θα εκτελεί έργα με κονδύλια από Ευρωπαϊκά προγράμματα και με έσοδα από τα τιμολόγια του νερού και της αποχέτευσης.(ανακοίνωση ΠΟΕ ΔΕΥΑ).
Ήδη η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. έχει πλησιάσει Δήμους διπλανών νησιών μας. Απώτερο στόχο έχει την ιδιωτικοποίηση του νερού σε αυτά .Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για να παραχωρηθούν τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. θα πρέπει να κλείσει η ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με αποτέλεσμα να απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι της, να επανέλθει το αντικείμενο στον Δήμο και στη συνέχεια να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου την παραχώρηση των δικτύων (ανακοίνωση ΠΟΕ ΔΕΥΑ)
Μετά τη δημοσκόπηση που διενεργείται, τις αναγγελίες του Υπουργού αλλά και τους λόγους που προαναφέραμε, τα παραπάνω παύουν να είναι σενάρια.
Επισείουμε την προσοχή όλων, αιρετών και πολιτών της Πάρου. Πρέπει να σταματήσει η κίνηση αυτή στην αρχή της. Ο κίνδυνος της ιδιωτικοποίησης ελλοχεύει. Αν τελεσφορήσει η επίθεση τους, τα θύματα θα είναι οι δημότες με τις υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια και τις κακές υπηρεσίες που θα τους παρέχονται, το περιβάλλον και οι σαράντα οικογένειες των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΠ που θα χάσουν τη δουλειά τους.
Ζητάμε λοιπόν από εσάς κ. Δήμαρχε Πάρου και από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου να συγκαλέσετε άμεσα συνεδρίαση ώστε να τεθούν τα ανωτέρω προς συζήτηση και να παρθούν αποφάσεις τέτοιες που να καταδικάζουν κάθε είδους μεθοδεύσεις που θα οδηγήσουν σε αιφνίδιο θάνατο την Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου και θα οδηγήσουν την εκμετάλλευση των νερών  της Πάρου σε χέρια ιδιωτών.
Ζητάμε να συνταχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ σε ενιαίο μέτωπο με τους εργαζόμενους προς το συμφέρον των Παριανών εξασφαλίζοντας τους επαρκές καθαρό πόσιμο νερό, αξιοπρεπείς συνθήκες υγιεινής και καθαρό περιβάλλον, ακτές και θάλασσες.
Να αναδείξει το ρόλο και το έργο που συντελείται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΥΑΠ. Η βιωσιμότητα των οποίων δεν κρίνεται από μια δημοσκόπηση αλλά είναι αντικείμενο εξειδικευμένης μελέτης .
Να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια προσπάθεια να μην πηγαίνει χαμένη ούτε μια σταγόνα νερού, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από βροχή, λύματα ή οτιδήποτε άλλο. Ένα σχέδιο στη βάση μιας πλήρους και υδρογεωλογικής μελέτης. Η σημερινή προβληματική κατάσταση που επικρατεί στη διαχείριση των υδάτων στα νησιά είναι αυτή πάνω στην οποία πατάει η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. για να εμφανιστεί ως σωτήρας.-

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ. ΔΕ ΠΩΛΕΙΤΑΙ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

top