νέες τεχνολογίες

Πάρος, έξυπνο νησί

Τα επόμενα χρόνια, μια σοβαρή πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι Δήμοι είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες που θα αλλάξουν σύντομα σε βάθος την ζωή στις πόλεις και τα χωριά. Οι λεγόμενες...

top