Κυρίαρχη κατεύθυνση της ΚΕΠ-ΟΣΑ είναι η ανατροπή του Δημαρχοκεντρικού συστήματος και η αντικατάσταση του με ένα νέο σύστημα που ο Πολίτης θα έχει τον Κυρίαρχο Λόγο. Μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα είναι οι Συμμετοχικές Διαδικασίες. Η συμμετοχή όμως των Πολιτών στη λήψη των αποφάσεων απαιτεί όμως, πολιτική βούληση και γενναιότητα από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής.

Προτείνουμε και δεσμευόμαστε για :

α)Σύγκληση Συνελεύσεων των Πολιτών που οι αποφάσεις τους όμως θα είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ για το Δημοτικό Συμβούλιο, και όχι απλά γνωμοδοτικές, όπως προβλέπει ο « Καλλικράτης».

β)ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ και όχι απλά γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες εφαρμογής ενός τέτοιου εγχειρήματος, αλλά πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θα ανατραπούν οι πελατειακές σχέσεις, που εδώ και δεκαετίες έχουν οικοδομηθεί και απαξιώνουν το έργο της Αυτοδιοίκησης. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το μεγάλο βήμα.

Εργαλείο για την Συμμετοχή, τη Διαφάνεια και τη πραγματική Διαβούλευση μπορεί να είναι η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που μπορεί να διευρύνει τις διαδικασίες αυτές καθώς, στην αρχή τουλάχιστον, θα υπάρχει περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών. Βασικοί Λόγοι είναι:

α) Η απαξίωση προς την πολιτική συνολικά
β) Η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου
γ) Η διστακτικότητα, απροθυμία έκφρασης δημόσιου λόγου
δ) Η έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Ταυτόχρονη χρήση του θεσμού των Λαϊκών Συνελεύσεων και της πραγματικής Διαβούλευσης μέσω Διαδικτύου είναι το πρώτο βήμα για τις Συμμετοχικές Διαδικασίες, που ανατρέπουν και ξεπερνούν στη πράξη τον Ασφυκτικό Έλεγχο του «Καλλικράτη».

top