Η ΚΕΠ-ΟΣΑ είναι μετεξέλιξη της ΚΕΠ που ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια με πρώτο επικεφαλής τον Μανώλη Γλέζο. Από την ίδρυση της ήταν ένα Αυτοδιοικητικό ρεύμα προσανατολισμένο στη γνήσια δημοκρατική έκφραση της τοπικής κοινωνίας μακριά από κομματικές, οικονομικές, προσωπικές ή άλλες κηδεμονίες.

Σήμερα η κίνησή μας, με εκλεγμένο επικεφαλής τον Νίκο Σαρρή, εμπλουτισμένη με νέα πρόσωπα, οράματα, ιδέες και λύσεις για τα προβλήματα μας, συμμετέχει  στις Δημοτικές εκλογές με στόχο την νίκη.

Προτεραιότητα μας είναι η ανατροπή του παρωχημένου Δημαρχοκεντρικού Αυτοδιοικητικού μηχανισμού ο οποίος λειτούργησε κυρίως ως εγγυητής και διαχειριστής προσωπικών συμφερόντων και η αντικατάστασή του με ένα δημοκρατικό μοντέλο που θα ευνοεί τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και θα αξιοποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας.

Η ανταπόκριση της Πάρου στις προκλήσεις του αύριο  δεν μπορεί να ανατεθεί ως εργολαβία σε κανένα επαγγελματία σωτήρα. Θα παλέψουμε για να ξαναβρεί η κοινωνία μας την συνοχή της, που είναι προϋπόθεση για να διεκδικήσει από την κεντρική εξουσία αυτά που δικαιούται το νησί μας και θα καλλιεργήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της δημιουργώντας τις κατάλληλες κοινωνικές δομές.

Το παραγωγικό πρότυπο που θα υπηρετεί η νέα αυτοδιοίκηση έχει κεντρικούς άξονες τον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή και τις υπηρεσίες πολιτισμού. Θα στηρίξουμε κάθε δραστηριότητα που θα βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και της συμπληρωματικότητας με τους παραπάνω τομείς.

Κύτταρο της τοπικής οικονομίας πρέπει να παραμείνει η μικρή οικογενειακή τουριστική επιχείρηση και πρέπει να αναπτυχθεί η γεωργική κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή στην οικογενειακή ή συνεταιριστική μορφή της.

Προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού είναι η διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας του. Κύριο μέλημά μας  είναι η προστασία των παραδοσιακών οικισμών η ανάδειξη των μνημείων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων η διατήρηση της φυσιογνωμίας του τοπίου, η διάσωση και ανάπτυξη του τοπικού διατροφικού προτύπου και η στήριξη των τοπικών ποιοτικών προϊόντων. Προορισμοί χωρίς ιδιαίτερη ταυτότητα θα είναι στο μέλλον αδιάφοροι για την παγκόσμια τουριστική αγορά.

Οι στόχοι και οι προτεραιότητές μας σε σχέση με την κοινωνία θα αντικατοπτρίζονται στον τρόπο λήψης των αποφάσεων μας και στις πρακτικές διοίκησης του Δήμου. Βάση της δημοκρατικής λειτουργίας θα αποτελεί η συνεχής ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα του Δήμου, η δημόσια διαβούλευση με φορείς και πολίτες και η διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων και Δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, των Δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων του Δήμου είναι η επαρκής στελέχωσή τους με κατάλληλο προσωπικό και η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας του προσωπικού αυτού.

Σε σχέση με τα δημοτικά αγαθά αταλάντευτη θέση μας είναι η προάσπιση του δημοτικού και κοινωφελούς χαρακτήρα τους.

Το νερό πολύτιμο για τη ζωή, μόνο ως δημόσιο αγαθό, μπορούμε να το αντιληφθούμε και θα εναντιωθούμε στη σπατάλη του και σε κάθε προσπάθεια εμπορευματοποίησής του και βέβαια σε κάθε σκέψη για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΠ. Απόλυτα αναγκαία είναι η αποκατάσταση της εργασιακής της ειρήνης με ανασυγκρότηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και η αλλαγή πλεύσης σε κρίσιμα θέματα που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα της.

Σε σχέση με τα αστικά απορρίμματα και τα υγρά λύματα στόχος είναι να φτάσουμε σε σύντομο διάστημα σε μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, διαχείριση τοπικά με μικρές μονάδες, ανάκτηση πρώτων υλών (νερό άρδευσης) παραγωγή προϊόντων (κομπόστ) και παραγωγή ενέργειας (βιοαέριο). Το μοντέλο των ΧΥΤΑ ήδη θεωρείται ξεπερασμένο και η καθυστέρηση της προσαρμογής μας στις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο, με μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τίμημα.

Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ, έχουμε πλήρη συνείδηση της αναγκαιότητας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και του ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Οι ΑΠΕ είναι ταυτόχρονα ευκαιρία για κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Η ενέργεια πρέπει να παράγεται με τρόπο που να έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Ωστόσο θα εναντιωθούμε ριζικά σε κάθε απόπειρα εγκατάστασης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΑΠΕ χωρίς διαβούλευση και την σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας.

Ο τομέας που τα καταστροφικά αποτελέσματα του σημερινού πελατειακού συστήματος είναι περισσότερο εμφανή είναι η διαχείριση των δημοτικών χώρων, όπου ο Δήμος έχει καταργήσει κάθε διαδικασία ελέγχου, η ιδιωτική αυθαιρεσία έχει ουσιαστικά ακυρώσει τον δημόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα τους με αποτέλεσμα την αισθητική υποβάθμισή τους και την τουριστική απαξίωση των οικισμών.

Είναι άμεση προτεραιότητά μας η ανάκτηση του δημοτικού-κοινωνικού ελέγχου των δημοτικών χώρων τους οποίους σε καμία περίπτωση δεν θα αντιμετωπίσουμε ως αντικείμενο συναλλαγής με ιδιωτικά συμφέροντα.

Θα επιδιώξουμε την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) σύμφωνα με τις εισηγήσεις τοπικών φορέων και θα εμποδίσουμε την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδιασμού έχει νομοθετηθεί χωρίς να περάσει από τοπική διαβούλευση. Θα καταβάλουμε επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού σε κάθε οικισμό.

Οι προκλήσεις της Πάρου του αύριο αφορούν υπηρεσίες και υποδομές ποιότητας και την δημιουργία κοινωνικού πλούτου. Προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτές, θα μεριμνήσουμε για την ανάπτυξη ψηφιακών δημοτικών υπηρεσιών που θα κάνουν τις λειτουργίες του Δήμου πιο αποτελεσματικές. Θα ενθαρρύνουμε με διαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες, νέες συνεργασίες δημόσιου-κοινωνικού τομέα για την αύξηση οικονομικών ωφελημάτων και την συμμετοχή των πολιτών στην ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη.

top