Η Πάρος, που είναι ένα δημιουργικό περιβάλλον τέχνης για περίπου 5.000 χρόνια, θα μπορούσε δυνητικά να είναι ένα παγκόσμιο κέντρο τέχνης. Στη βάση μιας οργανωμένης πολιτιστικής κίνησης ορίζεται ο παριανός κάτοικος και οι καλλιτεχνικές του τάσεις και δράσεις.

Στόχοι μας:

Η διαφύλαξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς (ιστορία, μνημεία, τοποθεσίες, κα). Η Στήριξη και η μεγαλύτερη ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και των φορέων. Η επαφή των κατοίκων  και των επισκεπτών με το πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού μας. Η Κινητοποίηση των κατοίκων για ενεργή συμμετοχή  στις πολιτιστικές δράσεις.

Για την εκπλήρωση των στόχων θα προβούμε σε δραστηριότητες όπως:

Ανασυγκρότηση της ΚΔΕΠΑΠ, στην οποία θα συμμετέχουν και θα διαμορφώνουν τα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού εκπρόσωποι των συλλόγων και πολιτιστικοί παράγοντες της Πάρου. Δημιουργία επιστημονικής επιτροπής για την ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαίων λατομείων. Καταγραφή όλων των φορέων και την δημιουργία αρχείου κάθε Ιδρύματος, Συλλόγου κτλ. Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και αξιοποίηση των υλικοτεχνικών δομών του Δήμου των εκθεσιακών χώρων τέχνης, δημοτικών και ιδιωτικών καθώς και της ακίνητης περιουσίας του. Την επιδίωξη συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά) προστασίας και αποκατάστασης του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Τη συνεργασία με άλλους φορείς (Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, Υπουργεία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα κ.α.) σε μελέτες, έρευνες και προγράμματα με τους παραπάνω σκοπούς. Την ενημέρωση, την εκπαίδευση – επιμόρφωση των κατοίκων σε θέματα πολιτισμού. Την παραγωγή υλικού σχετικού με όλα τα παραπάνω (έκδοση εντύπων, προβολή στο διαδίκτυο κα).

top