Μαζικός η Βιώσιμος Τουρισμός: η επιλογή είναι δική μας.

Ο τουρισμός ξεκίνησε στην Πάρο, στη δεκαετία του ‘70 με κάποιους επισκέπτες που, γοητευμένοι από την εμπειρία τους, διέδωσαν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους μάγεψαν. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε ένα άναρχο μοντέλο ανάπτυξης, που έδινε σημασία στη ποσότητα και όχι στη ποιότητα. Όσο η ροή των επισκεπτών αυξανόταν, μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ξέφευγε από τις παραδοσιακές, συχνά σκληρές, ασχολίες στον πρωτογενή τομέα, για να γίνει πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, σίτισης, μεταφοράς, διασκέδασης κτλ. Έτσι ο αυθεντικός τρόπος ζωής και συμπεριφοράς υποχώρησε με την εισαγωγή Αθηναϊκών φθηνών πρότυπων βιομηχανικής παραγωγής.

Σαν αποτέλεσμα της κούρσας για μαζικό τουρισμό, αυτό που ονομάζαμε «ιδιαίτερος χαρακτήρας» του νησιού διαλύεται. Με άλλα λόγια κατασπαταλάμε το κεφάλαιο μας, την φυσική και πολιτισμική μας κληρονομιά, και ταυτόχρονα υποβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας. Σκοπός μιας πολιτικής βιώσιμου τουρισμού είναι η στόχευση ειδικών αγορών επισκεπτών που εκτιμούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάρου, δηλαδή την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και την ντόπια παραγωγή.

Η ΚΕΠ-ΟΣΑ δεσμεύεται να εφαρμόσει πολιτικές που θα στηρίξουν όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, γιατί: Ένα τέτοιο μοντέλο υποστηρίζει την συντήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη της παραγωγής του τόπου, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των παραδόσεών μας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και στη ζωή των ίδιων των κατοίκων και στη διαμονή των επισκεπτών. Και αμφίδρομα, η ντόπια παραγωγή και ο πολιτισμός αναβαθμίζουν με την σειρά τους το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

 

top