Αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για την υγεία αναλυτικά

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

16ης  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

 

Σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 στην Πάρο και Αντίπαρο έγινε δημοψήφισμα για τη δημόσια υγεία, διεξήχθη η ψηφοφορία ανά χωριό σε σύνολο δώδεκα εκλογικών τμημάτων και ολοκληρώθηκε στις  19.30 μ.μ., με τα κάτωθι συνολικά αποτελέσματα:

 

Εψήφισαν σε Πάρο και Αντίπαρο

 

5419

ΕΓΚΥΡΑ ψηφοδέλτια 

5400

σύνολο ΝΑΙ  

5364

σύνολο  ΟΧΙ 

36

ΑΚΥΡΑ ψηφοδέλτια

17

ΛΕΥΚΑ ψηφοδέλτια

2

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γουρδούκης Ηλίας

Ισιγώνης Μανώλης

Μπιρμπίλη Μαρία

Σκαραμαγκά Βασιλική

Σκιαδά Μαρουσώ

Αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα και χωριό τα αποτελέσματα  απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΨΗΦΙΣΑΝ

 

ΕΓΚΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ
 

1Ο ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

 

893

 

888

 

872

 

16

 

4

 

1

 

2Ο ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

 

669

 

668

 

668

 

0

 

1

 

0

 

1ο ΝΑΟΥΣΑΣ

 

628

 

628

 

625

 

3

 

0

 

0

 

2Ο ΝΑΟΥΣΑΣ

 

434

 

432

 

432

 

0

 

2

 

0

 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ

 

678

 

675

 

673

 

2

 

3

 

0

 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

 

240

 

240

 

236

 

4

 

0

 

0

 

ΜΑΡΜΑΡΑ

 

289

 

288

 

287

 

1

 

0

 

1

 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ

 

419

 

416

 

414

 

2

 

3

 

0

 

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ

 

232

 

231

 

231

 

0

 

1

 

0

 

ΛΕΥΚΕΣ

 

306

 

305

 

301

 

4

 

1

 

0

 

ΚΩΣΤΟΣ

 

171

 

169

 

168

 

1

 

2

 

0

ΚΑΛΠΗ ΔΗΜΟΥ  

40

 

40

 

39

 

1

 

0

 

0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΥ

 

4999

 

4980

 

4946

 

34

 

17

 

2

 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

 

 

420

 

420

 

418

 

2

 

0

 

0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

5419

 

5400

 

5364

 

36

 

17

 

2

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Γουρδούκης Ηλίας

Ισιγώνης Μανώλης                                       Σκαραμαγκά Βασιλική

Μπιρμπίλη Μαρία                                        Σκιαδά Μαρουσώ

Σχόλια

top